[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานนักเรียน

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางพร้อมจอ
โดย : too
เข้าชม : 3059
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

ประกาศโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางพร้อมจอ
ประจำปีงบประมาณ 2556
-------------------------------------------------------


                  ด้วยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามมาตรา 45 (3)  แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการ พ.ศ. 2545  และข้อ 9  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ตามคำสั่งที่  22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามรายการดังนี้

 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางพร้อมจอ       จำนวน  13 เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านลาน-วิทยาคม  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  19  มีนาคม  2556  ถึงวันที่  29  มีนาคม  2556  เวลา 08.30 น.  ถึง  16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   ณ ห้องพัสดุ  โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  1  เมษายน  2556  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อสอบถามขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องพัสดุ  โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม  ในระหว่างวันที่  19  มีนาคม  2556  ถึงวันที่  29  มีนาคม 2556 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.banlanwit.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-210016 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                  ประกาศ ณ วันที่  19 มีนาคม 2556


                                                                                    ลงชื่อ
                                                                                               (นายกมล  เจริญโสภารัตน์)
                                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      จัดซื้อจัดจ้างสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 4/ส.ค./2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องนักเรียนชาย 25/ก.พ./2558
      สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มพื้นปูกระเบื้องเคลือบทาสีอาคารเรียนและปูพื้นกระเบื้องห้องส้วมครูและนักเรียน 25/ก.พ./2558
      สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องห้องปฏิบัติการเรียนการสอน 23/ธ.ค./2557
      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25/เม.ย./2557