[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้

ผลงานนักเรียน

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลสังกัดกองการมัธยมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาลลงวันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.2521  ตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์  จำนวน  84  ไร่  3  งาน  95  ตารางวา  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ.2521  มีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.ศ. 1  จำนวน  124  คน  โดยอาศัยอาคารเรียนที่สภาตำบลสร้างให้  ซึ่งนำโดย

            นายมี    ใจแน่น                       กำนันตำบลบ้านลาน

นายอุตสาห์  สอนบาล              ครูใหญ่โรงเรียนบ้านลานหินตั้งลาดนาโน

นายทองรวด  กระพี้แดง            ครูใหญ่โรงเรียนบ้านลาน

นายทองปาน  ถนอมชาติ          ครูใหญ่โรงเรียนบ้านขามป้อม

นายสมคิด  ลารังสิต                ครูใหญ่โรงเรียนบ้านผักหวานและคณะกรรมการสภาตำบลทุกคนให้การสนับสนุน 

          ในปี  พ.ศ.2524  กรมการปกครองได้ประกาศแยกตำบลหินตั้งออกจากตำบลบ้านลานจึงทำให้โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม  ขึ้นอยู่กับตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

          ในปี  พ.ศ.2528  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(มพช.2 รุ่น 3 )

          ในปี  พ.ศ.2533  ได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

          ในปี  พ.ศ.2536  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม           

1.  นายคณิต    ไสยลักขณา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ (30  มีนาคม  2521-17  พฤษภาคม 2521)

2.  นายมนตรี  แสนวิเศษ  ครูใหญ่   (17  พฤษภาคม 2521-11  ตุลาคม  2524 )

3.  นายประดิษฐ์  สำราญพัฒน์ อาจารย์ใหญ่  (12  ตุลาคม  2524-1  ตุลาคม  2529 )

4.  นายสมเกียรติ  ศรีโนนชัย รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  (2  ตุลาคม  2529-17  พฤษภาคม  2530 )

5.  นายประสาทชัย  จันทรสมบัติ อาจารย์ใหญ่  (18  พฤษภาคม  2530-1  ตุลาคม  2535 )

6.  นายยุทธพงษ์  วัฒนสันติพงศ์ ผู้อำนวยการ  (2  ตุลาคม  2535-30  กันยายน  2543 )

7.  นางวิไลวรรณ  ภักดี  ผู้อำนวยการ  (17  พฤษภาคม  2543-30  กันยายน  2547 )

8.  นายกมล  เจริญโสภารัตน์ ผู้อำนวยการ  (1  ตุลาคม  2547-30  กันยายน  2556)

9.  นายจิตรกร  ไสวงาม ผู้อำนวยการ  (1  ตุลาคม  2556-3  มกราคม  2557)

10.นายอภิชาติ  อุ่นเกิด ผู้อำนวยการ  (10  มีนาคม  2557-ปัจจุบัน)