• รายวิชาวิทยาการคำนวณมัธยมศึกษาปีที่ 1 - คุณครูภานุพงษ์ สงแซม
    โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม เลขที่ 48 หมู่ 1 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

รายวิชาวิทยาการคำนวณมัธยมศึกษาปีที่ 1