• รายวิชาวิทยาการคำนวณมัธยมศึกษาปีที่ 5 - คุณครูภานุพงษ์ สงแซม
    โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม เลขที่ 48 หมู่ 1 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

รายวิชาวิทยาการคำนวณมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม เลขที่ 48 หมู่1 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110