• รายวิชาวิทยาการคำนวณ - คุณครูภานุพงษ์ สงแซม
    โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม เลขที่ 48 หมู่ 1 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110