[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
วิทยาการคำนวณ

ผลงานนักเรียน

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 16/ม.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
52 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
77 คน
สถิติเดือนนี้
1306 คน
สถิติปีนี้
16465 คน
สถิติทั้งหมด
213509 คน
IP ของท่านคือ 44.200.194.255
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลสังกัดกองการมัธยมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาลลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2521 ตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 84 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2521 มีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.ศ. 1 จำนวน 124 คน โดยอาศัยอาคารเรียนที่สภาตำบลสร้างให้ ซึ่งนำโดย
นายมี ใจแน่น กำนันตำบลบ้านลาน
นายอุตสาห์ สอนบาล ครูใหญ่โรงเรียนบ้านลานหินตั้งลาดนาโน
นายทองรวด กระพี้แดง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านลาน
นายทองปาน ถนอมชาติ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านขามป้อม
นายสมคิด ลารังสิต ครูใหญ่โรงเรียนบ้านผักหวานและคณะกรรมการสภาตำบลทุกคนให้การสนับสนุน
ในปี พ.ศ.2524 กรมการปกครองได้ประกาศแยกตำบลหินตั้งออกจากตำบลบ้านลานจึงทำให้โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ขึ้นอยู่กับตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ในปี พ.ศ.2528 โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(มพช.2 รุ่น 3 )
ในปี พ.ศ.2533 ได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในปี พ.ศ.2536 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
1. นายคณิต ไสยลักขณา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ (30 มีนาคม 2521-17 พฤษภาคม 2521)
2. นายมนตรี แสนวิเศษ ครูใหญ่ (17 พฤษภาคม 2521 - 11 ตุลาคม 2524 )
3. นายประดิษฐ์ สำราญพัฒน์ อาจารย์ใหญ่ (12 ตุลาคม 2524 - 1 ตุลาคม 2529 )
4. นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ (2 ตุลาคม 2529 - 17 พฤษภาคม 2530 )
5. นายประสาทชัย จันทรสมบัติ อาจารย์ใหญ่ (18 พฤษภาคม 2530 - 1 ตุลาคม 2535 )
6. นายยุทธพงษ์ วัฒนสันติพงศ์ ผู้อำนวยการ (2 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2543 )
7. นางวิไลวรรณ ภักดี ผู้อำนวยการ (17 พฤษภาคม 2543 - 30 กันยายน 2547 )
8. นายกมล เจริญโสภารัตน์ ผู้อำนวยการ (1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2556)
9. นายจิตรกร ไสวงาม ผู้อำนวยการ (1 ตุลาคม 2556 - 3 มกราคม 2557)
10.นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการ (10 มีนาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2561)
11. นายชัยภร สีมาตร ผู้อำนวยการ (4 มิถุนายน 2561 – 10 ตุลาคม 2566)
12. ดร.วราวุธ สร้อยพิมาย (10 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน)
ปรัชญาโรงเรียน
  ปญญา โลกสฺมึ ปชฺโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก
คำขวัญของโรงเรียน
  คุณธรรมนำวิชา กีฬาเด่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
สีประจำโรงเรียน
  ฟ้า – เหลือง
  สีฟ้า  หมายถึง ความมีจิตใจสูง
  สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สว่าง สดใส
อักษรย่อของโรงเรียน
  บ.ล.ว.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
  มะค่าแต้
เอกลักษณ์โรงเรียน
  โรงเรียนน่าอยู่ ภูมิทัศน์ร่มรื่น
อัตลักษณ์โรงเรียน
  จิตอาสา
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

  คบเพลิง  หมายถึง ความรุ่งเรืองของสติปัญญาและชีวิต
  หน้าจั่ว   หมายถึง ความมั่นคง ความอบอุ่น และร่มเย็น
  ลูกดิ่ง   หมายถึง ความเที่ยงตรง เสมอต้นเสมอปลาย
  ฟันเฟือง  หมายถึง การฝึกฝนอาชีพอันไม่รู้จักหมดสิ้น
  ลายกนก  หมายถึง ความอ่อนช้อย สุภาพ อ่อนโยน
   วงกลม    หมายถึง การอยู่ในกรอบประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมไทย