[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
โครงสร้างฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาน้ำมันวันนี้

ผลงานนักเรียน

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 ผลของการสรางและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุดวิถีไทบาน ตํานานเมืองบานไผ่( อ่าน : 23 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางบงกช วิลาศร
23/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต ที่เสริมสรางกระบวนการคิดวิเคราะหวิชาภาษาไทย สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ( อ่าน : 27 / ดาวน์โหลด : 5 ) เจ้าของ นางบงกช วิลาศรี
23/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( อ่าน : 800 / ดาวน์โหลด : 446 ) เจ้าของ นางบงกช วิลาศรี
3/ส.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) รายวิชา ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑( อ่าน : 1436 / ดาวน์โหลด : 447 ) เจ้าของ นางบงกช วิลาศรี
3/ส.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิถีไทบ้านตำนานเมืองบ้านไผ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง ชื่นชมประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ( อ่าน : 704 / ดาวน์โหลด : 445 ) เจ้าของ นางบงกช  วิลาศรี
3/ส.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>